مسئول تولیدات گیاهی شهرستان یزد: زرد شدن پهنک و نوک برگ های جوان و سبز بودن رگ برگ ها نشان از کمبود آهن در گیاه است

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد در جلسه ستاد بهبود تولیدات گیاهی شهرستان یزد عنوان شد: زرد شدن پهنک و نوک برگ های جوان و سبز بودن رگ برگ ها نشان از کمبود آهن در گیاه است

محمدرضا انتظاری در جلسه ستاد بهبود تولیدات گیاهی شهرستان یزد از ضرورت استفاده  عناصر ریز مغذی خصوصا کودهای محتوی آهن در محصولات باغی وگلخانه ای در اوایل فصل بهار  تاکید کرد وی با بیان توضیحانی در خصوص کود آهن گفت: یکی از عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان عنصر آهن است.آهن در ترکیبات سلولی (Nucleic acid) نقش مهمی دارد و حضور آن برای  تشکیل و تولید کلروفیل ثابت شده است.

این ماده بمقدار کم جهت نمو سالم گیاهان لازم است.معمولا آهن بیشتر از مقادیری که لازم است در خاک وجود دارد  ولی بعضی از اوقات آهن موجود در خاک و نسوج گیاه بعلت اینکه بحالت غیر قابل حل و غیر قابل حرکت در آمده و با وجود اینکه تجزیه خاک مقدار آنرا کافی نشان می دهد گیاه یا درخت از کمبود آهن رنج می برد.کمبود آهن خیلی زودتر و مشخص تر از سایر عناصر ریز مغذی خود را نشان می دهد.

انتظاری با بیان علائم کمبود آهن در گیاهان گفت از علائم کمبود آهن در گیاهان اینست که ابتدا با زرد شدن حاشیه و نوک برگ های جوان در انتهای شاخه ها شروع می شود و بتدریج تمام برگ را می پوشاند و درمراحل شدیدتر رنگ زرد تبدیل به سفید و قسمتهای سفید شده و بتدریج سوخته و خشک می گردد ولی در همه مراحل رگبرگها سبز می ماند.

وی زمان مصرف کود آهن برای رشد بهتر گیاهان را  در اوایل فصل رشد (بهار) دانست و خاطر نشان کرد در گلخانه های تولید سبزی و صیفی و گل و گیاه بسته به نیازدرهر زمانی قابل استفاده است.